Bergingsbedrijven aanwezig op alle wegen

U komt de leden van de Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten (VBM) tegen op alle Nederlandse en soms ook buitenlandse wegen. Bijvoorbeeld als er een pechgeval is of als er een ongeval is gebeurd. Of bij repatriëring uit het buitenland. Of als u (bijzonder) transport nodig heeft. Daarnaast ondersteunen onze leden ook politie en belastingdienst. Wij vatten dat samen onder berging, hoogwaardige pechhulpverlening en 24/7 facilitaire dienstverlening.

Specialisten

Die grote gele bergingsvoertuigen – héle grote als er vrachtwagens worden weggesleept – zijn het bedrijfskapitaal van onze leden. Bij elke vervoersopdracht kijken zij verder dan de vraag over de oorspronkelijke inzet. Moet de weg gereinigd worden, is er kans op weglekkende vloeistof, is vervangend vervoer nodig of kunnen technici in onze werkplaatsen uw euvel oplossen?

Onze bergingsspecialisten in hun opvallende oranje pakken zijn erop getraind uw zorgen tot een minimum te beperken! Onze leden voldoen aan (verplichte) trainingen en certificaten.

Vertrouwen van opdrachtgevers en weggebruikers

Elke organisatie die bergingen op de weg moet inschakelen, loopt tegen zeer specifieke vragen aan. Vragen waarop de mensen van onze leden ter plekke feilloos de antwoorden weten!

Dat is één van de belangrijke rollen van branchevereniging VBM, om blijvend te zorgen dat het kennisniveau en de servicegraad op hoog niveau blijven. Daar vertrouwen onze leden op én daar vertrouwen onze opdrachtgevers en de weggebruiker op!

Centraal aanspreekpunt

Als branchevereniging van het overgrote deel van de Nederlandse bergers op de weg, een heel specialistisch vak!, vertegenwoordigen wij de leden bij de politiek en in de pers.

Wij zijn ook centraal aanspreekpunt voor organisaties als Rijkswaterstaat, Stichting Incident Management Nederland (SIMN) en in contacten met bijvoorbeeld verzekeringsalarmcentrales en pechhulpservices. En niet in de laatste plaats aanspreekpunt in certificeringseisen (TÜV) en in opleidingen.