Bestuurssamenstelling

De Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten heeft onderstaande leden als actueel bestuur gekozen (bestuursleden zijn bereikbaar via info@berging-mobiliteit.nl):

Dagelijks bestuur

Rob de Jong
Voorzitter

Chris Muller
Algemeen bestuurslid

Carmen van der Horst
Penningmeester

Secretariaat

Daan Witjes
Uitvoerend secretariaat

Afdeling tot 3000 meldingen

Michel van Kempen
Voorzitter

Ron Otte
Vice-voorzitter

Afdeling vanaf 3000 meldingen

Chris Muller
Voorzitter

(vacature)
Vice-voorzitter

Afdeling Innovatie en Facilitaire diensten

Roy van der Zanden
Voorzitter

Afdelingsondersteuning

Commissie Pechhulp

Henk Roos jr.
Vice-voorzitter

Nico Zwetsloot
Vice-voorzitter

Commissie Zware berging

Rob van Amerongen
Vice-voorzitter

Rik Vorgers
Voorzitter

Commissie Sociale Zaken

Chris Muller
Vice-voorzitter

Kascontrolecommissie

Marcel Gerritse

Kascontroleur

Nico Zwetsloot

Kascontroleur

Eef Heuting

Reserve Kascontroleur