Bestuurssamenstelling

De Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten heeft onderstaande leden als actueel bestuur gekozen (bestuursleden zijn bereikbaar via info@berging-mobiliteit.nl):

Dagelijks bestuur

Rob de Jong
Voorzitter

Sander Vlaar
Vice-voorzitter

Carmen van der Horst
Penningmeester

Rik Vorgers
Secretaris

Michel van Kempen
Algemeen Bestuurslid

Operationeel Secretariaat

Daan Witjes
Uitvoerend secretariaat

Afdeling tot 3500 meldingen

Michel van Kempen
Afdelingsvoorzitter

Afdeling vanaf 3500 meldingen

Sander Vlaar
Afdelingsvoorzitter

Afdelingsondersteuning

Commissie Pechhulp

Henk Roos jr.
Commissielid

Nico Zwetsloot
Commissielid

Commissie Innovatie en Facilitaire diensten

Roy van der Zanden
Commissielid

Commissie Zware berging

Rob van Amerongen
Commissielid

Rik Vorgers
Commissielid

Commissie Sociale Zaken

Chris Muller
Sociale Commissie

Kascontrolecommissie

Martin Keesman (Haulo)

Kascontroleur

Ingrid Wolves (Wolves)

Kascontroleur