Bundeling van krachten

De branchevereniging VBM is in 2013 opgericht om eenheid te creƫren in het uitgebreide, en regelmatig veranderende, pakket vereisten waaraan bergingsbedrijven en mobiliteitshulpverleners moeten voldoen. Bundeling van krachten levert voor heel Nederland dezelfde eisen voor milieu, voertuigen, opleidingen en certificeringen op. Zelf heeft VBM de Algemene Bergings- en VervoersVoorwaarden (ABVV-VBM) opgesteld en gedeponeerd.

VBM vertegenwoordigt haar leden en/of adviseert bij:

 • Operationele Adviesraad Stichting IMN (OAR-IM);
 • BOVAG CAO onderhandelingen;
 • Stelsel examinering zware berging Rijkswaterstaat;
 • Advies Commissie Zware Berging Rijkswaterstaat (ACZB);
 • Klachtencommissie STIMVA inzake zware berging CMV (Rijkswaterstaat);
 • Landelijk IM-beraad Incident Management (LPIM);
 • Landelijke onderzoeken van diverse universiteiten, brancheverenigingen en o.a. NIWO;
 • Brancherelevante pilots en evaluaties of de ontwikkeling ervan;
 • COP themadagen (Common Operation Picture);
 • REVI-overleg (Richtlijnen Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten);

Branchebrede activiteiten

Het bovenstaande rijtje is een vanzelfsprekend rijtje voor een branchevereniging om aan deel te nemen. De leden kunnen ook op andere terreinen terugvallen op de vereniging. Bijvoorbeeld bij:

 • Bemiddeling en ondersteuning inzake (juridisch) advies aan leden (tegen eigen kosten van de leden);
 • Contact met stakeholders (meedenken bij nieuwe en bestaande ontwikkelingen);
 • Verzorgen van marktconsultaties door stakeholders namens de bergingssector;
 • Delen van veiligheidsinformatie omtrent voertuigen met haar leden;
 • Ondersteuning bij procesaanpassingen door opdrachtgevers;
 • Ontwikkelen geaccrediteerde branchecertificering;
 • Adviseur klankbordgroep calamiteiten met voertuigen aangedreven op alternatieve brandstof;
 • Onderhouden politieke lobby inzake verbeteren mobiliteit en doorstroming.

Centraal aansturen

Het bestuur wil alle zaken met betrekking tot de branche voor haar leden centraal aansturen. Dat betekent dat dit krachtiger kan worden geuit en dat het leden tijdwinst oplevert. Hierbij valt te denken aan:

 • Betrokken bij tot stand komen IM Symposium;
 • Organiseren van en delen van interessante onderzoeken en publicaties;
 • Centrale communicatie inzake branchegerichte aangelegenheden naar haar leden;
 • Adviseur in diverse technische commissies bergingsbranche;
 • Adviseur in de examencommissie opleidingen bergingsbranche.

Achtergrondinformatie leden

Hier vindt u de vastgestelde Algemene Bergings- en Vervoerscondities: https://berging-mobiliteit.nl/images/ABVV_VBM_rev1.0.pdf