Aanspreekpunt bergingsbranche

De Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten ontstond in 2013. Bergingsbedrijven werden steeds meer volwaardige mobiliteitsbedrijven en zochten samenwerking, kwaliteitsverbetering, krachtenbundeling en reputatieverbetering. Nu is de vereniging de grootste branchevereniging in de autoberging en heeft zij een vaste positie in de woordvoering naar pers en politiek.

In contacten met Kamerleden en Rijkswaterstaat en in gesprekken met ministers en staatsecretarissen komen – bijvoorbeeld – punten aan de orde als de bereikbaarheid van binnensteden voor bergingswagens (‘diesel’ is een heikel punt), het afslepen langs snelwegen en stand-by locaties, gezamenlijke afspraken en tenders, etc.

Aansluitend zorgen we voor zo frequent mogelijke en individueel gericht mogelijke voorlichting van alle stakeholders rondom het thema berging en mobiliteit: partners, publieke organisaties, privépersonen.