Foto-overzicht

Fotografie van pech- en ongevallen is een punt waar wij vanwege de privacy heel voorzichtig mee omgaan. Desalniettemin kan er navraag naar foto’s zijn. Daarvoor hebben we goed bruikbare algemene foto’s.

Heeft u specifiekere vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat.