Continuïteit moet voorop staan

VBM zit in overlegorganen waarin men spreekt over gemiddelde aanrijtijden, vergoedingenstructuur en gedeelde en individuele verantwoordelijkheden. Daarom is het zo belangrijk dat aanrijtijden per opdracht respectievelijk inzet worden beoordeeld. Volgens één heldere systematiek.

Dat aanbestedingen bestaan is, gezien de (Europese) wetgeving, een gegeven. Voorwaarde is echter dat recht wordt gedaan aan de aard en lengte van de contracten en de mate waarin leden vervolgens de financiële ruimte hebben om écht te kunnen investeren. Continuïteit moet voorop staan.

Een voorbeeld: het grote materieel van onze leden vergt per wagen vele tonnen, dus dan moeten contracten die investeringen niet in de weg staan.

Optimale dekking

De overheid en aan haar gerelateerde diensten zijn voor VBM de aanspreekpunten als het gaat om het scheppen van eensluidende concurrentievoorwaarden.
Mede op deze manier willen we gezamenlijk regelgeving ontwikkelen die ervoor zorgt dat, door de aanwezigheid van onze leden en de geldende rayon-indeling, een optimale dekking overal langs de Nederlandse wegen tot stand komt. Dáár staat VBM voor.