Mobiliteit veilig stellen

In onze samenleving en economie is mobiliteit één van de belangrijkste pijlers. VBM stelt alles in het werk om – via overleg en processtructuren én in de praktijk – het aantal fileverliesuren te minimaliseren. Van het kleinste tot het grootste incident.
De VBM-leden nemen op de Nederlandse wegen (rijks, provinciaal, gemeentelijk) het merendeel van alle bergingen en strandingen voor hun rekening. Tegelijkertijd betekent dat enorm veel voertuigtransporten; terug naar eigenaren of naar garages of naar schadebedrijven. Ook daarvoor hebben de leden het materieel in huis.
VBM-leden en hun mensen hebben de kennis om snel, veilig en adequaat te handelen.

De leden houden zich bezig met alle zaken rondom het bergen en transporteren van (gestrande) voertuigen. Maar diverse leden verzorgen ook werkzaamheden als:

  • wegafzettingen,
  • strooidiensten,
  • wegdekreiniging,
  • ontruimingen en
  • repatriëring.

De VBM neemt deel aan overlegorganen (wegbeheer, CAO, veiligheid) en sluit aan bij sociale commissies en de taakgroep REVI (Richtlijnen Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Incidenten).