Informatiepunt voor media

VBM ziet het als branchevereniging als haar taak om media te allen tijde van goede informatie te voorzien. Dat kan telefonisch (026-4454321) of per mail (info@berging-mobiliteit.nl).
Tegelijkertijd bieden we media met plezier de gelegenheid op deze site relevante achtergrondinformatie en goed fotomateriaal te vinden.