Middels een publicatie in de Staatscourant, nummer 27516 d.d. 28 augustus 2015, is bepaald dat voertuigen van Rijkswaterstaat zijn aangewezen als hulpverleningsdiensten die gebruik mogen maken van optische- en geluidssignalen. In praktijk betekend dit dat wij vanaf medio oktober 2015 voor de duur van in ieder geval 2 jaar geconfronteerd kunnen worden met dit nieuwe fenomeen.

De directe motivatie voor de invoering zijn de feiten dat de weginspecteur in de regel eerder op een incidentlocatie aankomt dan een dienstvoertuig van de overige hulpverleningsdiensten zoals de politie. Daarnaast erkent Rijkswaterstaat in deze publicatie dat de aanrijdtijden van weginspecteurs door bezuinigingen langer worden wat tevens een argument is om deze voertuigen uit te rusten met optische- en geluidssignalen.

In de publicatie worden tevens enkele voorwaarden genoemd waaronder gebruik kan worden gemaakt van deze mogelijkheid. Zo dient Rijkswaterstaat een richtlijn voor het gebruik op te stellen welke aan dezelfde criteria zal moeten voldoen als welke door de overige hulpverleningsdiensten worden toegepast.

U vindt de publicatie op deze locatie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-27516.pdf