Kijk op de weg bij een rijbaan met een rood kruis erboven: Le-vens-ge-vaar-lijk! Tenminste, voor de autobergers in hun oranje pakken en andere hulpverleners. Zij willen de file zo snel mogelijk verminderen door de weg vrij te maken. Maar veilig werken is niet vanzelfsprekend!

Specialist lost stremming op
Chris Müller (directeur Vreugdenhil Berging en VBM bestuurslid) is iedere keer weer nijdig als hij de verhalen van zijn mensen hoort. “Weet je, Rijkswaterstaat schakelt bergingsbedrijven in om gestrande auto’s weg te halen. Zij bellen ons, omdat VBM-specialisten precies weten hoe zij elke stranding veilig oplossen. Wij willen graag helpen die file zo kort mogelijk te laten duren. Maar wat gebeurt? Al is een rijbaan afgekruist, dan razen er nog idioten – echt! – over die rijbaan. Zij brengen de bergers én de ambulance, politie en/of brandweer in gevaar! Wat bezielt die mensen? Letten ze niet op? Willen ze in 10 seconden eerder vooraan de file staan? En dan?”

Discipline
Alle instanties zijn het eens dat hulpdiensten veilig moeten kunnen werken. Ook op en langs de weg. Dat ze daarvoor extra beveiligd moeten worden, is te gek voor woorden. Heeft de Nederlandse automobilist dan geen discipline meer? Wat bezielt hem of haar om op die rijbaan door te rijden?
Hoe zouden we het vinden als er op alle wegvakken camera’s kwamen? Om deze ‘wangedragers’ direct te bekeuren? Dan schreeuwen die waarschijnlijk moord en brand! Want aan hen mag je niet komen.

“Onze mensen van de sokken rijden en extra onrust en stress op de weg veroorzaken, mag wel?! Als bergers en hulpdiensten zouden wij eens een dag de ongevallen – met uitzondering van persoonlijk letsel – níet snel weg moeten halen. Hoe reageren automobilisten dán op die files? Omdat ze dan merken dat die extreem veel langer duren”, besluit Chris Müller.

 

Volg de komende maanden onze blogs op de site van de bergingsspecialisten.