Vandaag maakte minister van Infrastructuur en Verkeer, Mark Harbers, van de mogelijkheid gebruik om een werkbezoek af te leggen bij één van de leden.

De eer viel ten deel aan Wolves autoberging te Wierden, alwaar directrice Ingrid Wolves en onze voorzitter Robert de Jong de gelegenheid namen om de minister te informeren over de mogelijkheden, kansen en uitdagingen waar onze bedrijven dagelijks mee te maken hebben.

Wij danken minister Harbers voor zijn aandacht en hopen dat het werkbezoek een positieve bijdrage levert aan het verder verbeteren van onze dienstverlening op het Nederlandse wegennet.