Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

•    de eigenaar: de eigenaar van de website;
•    gebruik(en): alle denkbare handelingen;
•    u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
•    de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Wij behouden ons alle rechten voor.

Algemene Bergings- en Vervoer Voorwaarden VBM
De VBM heeft een set algemene voorwaarden gedeponeerd die door de Nederlandse bergingsbedrijven gehanteerd kunnen worden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

De VBM en haar leden hanteren tevens een Social Media Policy welke eveneens opgenomen in de ABVV-VBM Condities.

De laatste versie van deze condities is gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam en is ook hier te downloaden: ABVV-VBM Versie 2.0