IM-bergers voerden in 2017 ruim 80.000 bergingsopdrachten uit. Dat waren er bijna 8.000 meer dan in het jaar ervóór. De inzet van beveiligingsvoertuigen bleef achter. Bergers werden 2.088 keer opgeroepen om voor de beveiliging van hun eigen werkzaamheden te zorgen, nog minder dan in 2016. De Stichting IMN concludeert dat het aantal incidenten waarbij zonder de voorgeschreven beveiligingsmaatregelen werd gewerkt in 2017 verder toenam. Ook kwam het frequent voor dat bergers op de incidentlocatie op beveiliging door Rijkswaterstaat moesten wachten.

Bekijk het hele artikel op de website van de Stichting IMN
B
ron tekst en foto: Stichting IMN