PERSINFORMATIE

VBM in overleg met Europarlementariër Hans van Baalen: onze leden moeten bij berging beter beveiligd worden

VVD-delegatieleider in het Europees Parlement Hans van Baalen had maandag 12 februari tijdens een werkoverleg met bergersbranche VBM bij lid Vreugdenhil Berging in Den Hoorn (Haaglanden). Centraal stond de optimalisering van een snelle doorstroming en veiligheid bij calamiteiten. Maar de bergersbranche adviseert haar leden geen berging meer te doen als de locatie niet goed beveiligd is. Die beveiliging zien de bergers als één van de eigen, eerste bevoegdheden bij calamiteiten.

 

Overtuigd

Rob de Jong, voorzitter van de Vereniging Berging- en Mobiliteitspecialisten (VBM) en Chris Müller, directeur Vreugdenhil Berging en bestuurslid VBM: “Tijdens het werkbezoek konden wij met een rondgang door ons bedrijf als branche de heer Van Baalen duidelijk laten zien wat er allemaal speelt bij adequaat incidentmanagement. Van melding tot en met berging en – vooral – het veilig werken van onze mensen en opvangen van gestrande berijders. De rol van de bergers is veel belangrijker dan menigeen denkt. Daar is de heer Van Baalen ook van overtuigd. En wij zijn blij dat hij ook ziet dat het het beste is als degene die als eerste bij een calamiteit arriveert, de eerste veiligheidsmaatregelen neemt. Dat kunnen onze mensen doen. Want uit cijfers van de Stichting Incident Management blijkt dat onze bergers sneller ter plekke zijn dan Rijkswaterstaat. Zo moeten onze mensen én de gestrande automobilisten nu onnodig wachten totdat de rijbaan is afgekruist. Dat gaat bovendien ten koste van de algehele doorstroming.”

 

Investeringen

De heer Van Baalen: “Ik begrijp heel goed dat de bergingsbranche duidelijkheid wil als er van hogerhand in Nederland geëist wordt dat contracten samenvallen met het doen van investeringen, zeker nu de aanbesteding valt onder de Europese mededingingswetgeving. Dan wil je dat over langlopende contracten doen. De huidige 3 jaar is dan te kort. En je wilt dat investeringen die je als bedrijf in beveiligingsvoertuigen doet ook dienstbaar worden gemaakt. Daar moet in alle overleg tussen overheden en branche dringend meer aandacht voor komen.”

 

Eerst goed beveiligen

Chris Müller: “We zijn blij dat we een luisterend oor vonden bij de heer Van Baalen. Wij werken als branche op topniveau, met topmaterieel en topmensen. Wij zijn gehouden aan ontzettend korte aanrijtijden; onder alle omstandigheden. Die halen wij ook. Maar dan moeten wij er daarnaast wel op kunnen vertrouwen dat we op alle vlakken gehoord worden. Zo kunnen we samen met alle partijen zorgen voor optimale doorstroming en mobiliteit. Op de meest veilige manier. Eigenlijk adviseren wij als branche niet meer uit te rijden als de situatie niet goed beveiligd is. Want, ‘hoe sneller een verkeersobstakel van de weg is, des te positiever voor milieu en economie’. De VBM rekent er op dat de heer Van Baalen dit overdraagt in de Tweede Kamer én in het Europees parlement.”

 

EINDE PERSINFORMATIE

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Chris Müller (06 523 562 37).

De meegezonden foto is rechtenvrij te gebruiken met vermelding van: Foto John Brussel

 

Datum: 12 februari 2018