Op 20 juni 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VBM plaatsgevonden. Nagenoeg alle leden waren bij deze editie aanwezig bij Restaurant de Pieterman in Volendam.

Tijdens de ALV is afscheid genomen van onze penningmeester, Jessica Leerentveld. Haar functie is overgedragen aan Carmen van der Horst. Jessica heeft jarenlang de belangen van de branche verdedigt in onze branchevereniging, bij diverse sociale commissies en in het verleden dit tevens gaan voor de eerdere branchevereniging, VBS. Wij wensen Jessica alle succes en gezondheid toe. Carmen is operationeel directeur van van der Vliet in Abbenes, lid sinds vorig jaar en daarmee een recente toetreder tot de VBM. Met deze frisse inbreng hopen wij het dagelijks bestuur in de komende periode te mogen invullen.

In de Commissie Pechhulp is Henk Roos Jr. aangetreden om Rik Vorgers te ondersteunen, wij heten ook Henk Roos Jr van harte welkom in ons organisatie-bestuur.

Na afloop van de ALV is er de gelegenheid geboden aan onze leden en stakeholders om te genieten van een rondvaart over het Markermeer, om aansluitend op het terras in Volendam de dag af te sluiten door gezamenlijk het glas te heffen.

Wij danken alle aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid!