Hedenochtend is het procotol Extreem Weer voor Incident Management afgekondigd. Aanvullend op onderstaande heeft de VBM haar leden opgeroepen om in haar voertuigen voldoende drinkwater beschikbaar te stellen t.b.v. personeel en gestrande weggebruikers.
Papendorpseweg 101
3528 BJ Utrecht
Postbus 24094
3502 MB Utrecht
T  030-280 7300
Betreft: Protocol Extreem weer-Temperatuur van kracht
Beste leden van het Landelijk Platform IM, IM Beraad en andere direct betrokkenen,
Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de aanhoudende hitte voor de komende dagen. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om vanaf vandaag 23 juli 10:00 uur het “Protocol Extreem weer” in te schakelen voor het gehele land. Middels deze mail informeren wij u over de inhoud van het protocol, de inzetcriteria en vragen we u deze informatie te delen met uw directe- en indirecte collega’s die werkzaam zijn in het proces van de uitvoering van IM.
Protocol
In onze beleidsregels is bepaald dat gestrande voertuigen die veilig staan en waarbij de eigenaar zelfstandig voor professionele hulp heeft gezorgd, RWS geen IM opstart en dus geen IM berger aanstuurt. Het gevolg kan zijn dat weggebruikers hierdoor langer langs de snelweg staan. Bij aanhoudende hitte met gevoelstemperaturen van boven de 30 graden Celsius is dat niet klantvriendelijk en in sommige gevallen zelfs gevaarlijk.
Met de inschakeling van dit protocol worden in principe alle gestrande voertuigen door IM-bergers naar een veilige locatie gebracht met voorzieningen, bijv. een tankstation.
De verruimde IM regels gedurende aanhoudende hitte is een maatregel die door Verkeerscentrales en weginspecteurs wordt gebruikt voor een kortstondige periode.
Inzetcriteria
·         Het KNMI geeft een waarschuwing af (code geel/oranje) voor hoge temperaturen (trigger);
·         De max. temperatuur is ≥ 35 graden;
·         De max. temperatuur is ≥ 30 graden gedurende een periode van 3 aaneengesloten etmalen;
·         De maatregel geldt, zolang het ingezet is, enkel tussen 10:00 en 20:00 uur;
·         U wordt door ons geïnformeerd zodra de maatregel weer wordt ingetrokken.
Operationele diensten informeren
Bij deze vragen we aan u deze informatie te delen met uw directe- en indirecte collega’s die werkzaam zijn in het proces van de uitvoering van IM.
Deze mail is verstuurd naar alle leden van het IM-Beraad, het Landelijk Platform IM en naar (zoveel als mogelijk) leden van de regionale IM-Platformen.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Hans Bezemer.
…………………………………………………………………….
Wegverkeersmanagement Operationele Taken
Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement

Bezoekadres| Papendorpseweg 101, 3528 BJ Utrecht
Correspondentieadres | Postbus 24094, 3502 MB Utrecht
……………………………………………………………………..