Als er een file ontstaat, kun je dan zeggen dat er ‘een baas’ van de file is? En zou dat de politie zijn? Of Rijkswaterstaat? Of lopen diverse lijnen net anders?

Heb je dat ook wel eens? Sta je in een file, dan zit je wat te piekeren. Waarom ís er überhaupt een file en is er ‘een baas’ van de file? Maar ook: hoe kun je een file snel oplossen en hoe voorkóm je een file? Natuurlijk, dat zijn niet de vragen waarvan ons bestaan afhangt. Maar is daarop één algemeen afdoend antwoord? Nee. We kunnen – en moeten – het sámen doen.

Het past niet

Niemand alleen kan de file wegnemen. Daarvoor is het verkeersaanbod te groot en rijden we met teveel tegelijk op hetzelfde stukje weg. Dus dat past niet. Als er dan een pechgeval of ongeval is, dan staan we plotsklaps allemaal stil.
“Voordat de boel dan weer vlot in gang is, ben je eventjes verder”, zegt directeur Mart Broekmans van Autohulpdienst Broekmans uit Venlo. “En je maakt gekke dingen mee. Laatst nog, begon iemand tegen één van onze mensen dat het geen stijl was dat wij niet zorgden dat die file niet ontstond. Terwijl we hem nota bene kwamen ophalen omdat hij met schade stond! Die snapte het even niet.”

Breed vertakt netwerk

Zoals deze automobilist reageert gelukkig niet iedereen, maar veel mensen hebben geen idee wie ‘baas van de file’ is. Er is in ons land één verantwoordelijke aangewezen voor de wegen: de wegbeheerder; in de meeste gevallen Rijkswaterstaat. Zij staan in nauw contact met politie, hulpdiensten, bergers, incidentmanagement, (eigen) weginspecteurs en verkeerscentrales.

Veiligheid

Mart Broekmans: “In de dagelijkse praktijk opereren het Landelijk Centraal Meldpunt en de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat als de spil bij ongevallen en pechgevallen. Zij ontvangen elke melding en vertalen dat in een opdracht voor de bergingsspecialisten. Maar zij lichten ook Rijkswaterstaat in, zodat die – als het nodig is – een weginspecteur kan sturen om de veiligheid te borgen. Dat is helaas vaak noodzakelijk.” Aan de doorstroming van files dragen VBM-leden veel bij door tijdens spitstijden op kritieke plekken al standby te staan. “Snel ter plaatse zijn helpt de file kort te houden.”

Denk na en rijd door

Wat kunnen weggebruikers zélf doen om files te voorkomen of te verkleinen? “Rustig in dezelfde baan blijven, anderen laten invoegen, niet gaan ‘duwen’ en zéker niet remmen naast ongeval of pechgeval om uitgebreid te kijken. Of dit gaan filmen! Denk na en rijd door. Des te sneller is iedereen weer op pad. Zo helpen we samen files te voorkomen.”

Volg onze blogs op de site van de bergingsspecialisten.