Er komen steeds meer elektrische auto’s. Het eind is nog lang niet in zicht. Eind 2019 reden er al bijna 100.000 volledig elektrische auto’s op onze wegen. Het kabinet wil echter dat Nederlanders in 2030 alleen nog maar elektrische voertuigen kopen en dat er dan zo’n 1,9 miljoen stekkerauto’s zijn.

Risico’s
Staan we met z’n allen – brandweer, politie, bergingsspecialisten, ambulance, gebruikers én verzekeringsmaatschappijen – wel genoeg stil bij de risico’s van elektrisch rijden? Voor een schoner verkeer is elektrisch rijden hard nodig. De risico’s zitten hem op dit moment in ongevallen. En als het aandeel elektrische auto’s snel stijgt, neemt het aantal ongevallen navenant toe.

Berijders lopen gevaar
Net als de brandweer zitten de bergingsspecialisten bij EV-ongevallen met brand op de eerste rang. Toch is er nog relatief veel onbekend over hoe te handelen na een aanrijding. “Het wordt tijd dat er meer kennis en kunde komt, bij alle partijen”, zegt Chris Müller van Vreugdenhil namens de VBM-bergers. “Ook de berijders lopen gevaar. Al bij een aanrijding met lage snelheid kan de accu beschadigen en in brand vliegen. Eerst ontgast hij en als hij echt brandt, komen er zwaar giftige dampen vrij. Een paar minuten met je neus daarin en je legt het loodje.”

Sluimerend brandgevaar
“Vaak zie je aan de buitenkant van de accu niet of deze beschadigd is. Dat kan dus al bij een botsing met 30 km/h! Bij beschadiging ontstaat brandgevaar. Want er kan een accu-cel beschadigen, die dan te heet wordt. Dat slaat over van cel naar cel; de accu ‘slaat op hol’ (thermal runaway). De temperatuur loopt op en er ontstaat brand. Daar moeten brandweer en de bergingsspecialist op anticiperen. Maar vaak weten we niet exact welk deel brandt en hoeveel energie is opgeslagen. Hoe voller de accu, hoe groter het risico. Wel is bekend dat een accu die warmer is dan 60 Celsius telkens opnieuw in brand kan vliegen.”

Dagenlang koelen in water
“Wat er met een EV gebeurt na een ongeval met brand, overleggen brandweer en berger. Maar als de brandweer ‘al naar huis is’, zit de berger met een auto die hij moet afvoeren; met een accu die wellicht opnieuw kan ontvlammen. Dat zou niet voor het eerst zijn. Om dat te voorkomen kan er maar één ding: koelen onder water, wel 9 dagen lang. Dat vergt extra actie van en materieel en opleiding bij de berger. De VBM werkt als branchevereniging met Veiligheidsregio’s aan procedures en middelen voor de leden. Voor maximale bescherming en het voorkomen van vervelende vervolgongevallen en claims na het bergen. De bergers weten zelf hoe ze verantwoord met dit vervuilde bluswater moeten omgaan”, sluit Chris Müller af.

Als de brand in een EV ter plekke snel, veilig en adequaat kan worden aangepakt, waarbij alle partijen weten wat er kan en moet gebeuren, kunnen zij de situatie gezamenlijk sneller afhandelen. Ook zó gaan zij samen de files te lijf.

Volg onze blogs op de site van de bergingsspecialisten.