De Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten heeft in 2018 haar medewerking verleend aan het programma ‘File Aanpak 2018-2021’ van Rijkswaterstaat.
De toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu heeft destijds miljoenen in de begroting vrijgemaakt voor diverse projecten die de doorstroming op de snelwegen ten goede moesten komen.

Vanuit de VBM is destijds het ‘Berger Standby Project’ aangedragen. D.m.v. een onderzoek door Sweco in opdracht van Rijkswaterstaat zijn er 50 file-knelpunten in kaart gebracht waarop de inzet van een standby-berger (red. berger die dus strategisch wordt gepositioneerd en direct inzetbaar is bij verkeersstremmingen) een direct effect op de doorstroming én veiligheid zou kunnen hebben. Binnen het budget van Rijkswaterstaat is er gekozen om 20 van deze locaties in te richten. De maatschappelijke kosten: 5,5 miljoen euro gedurende de 3 jaren dat dit project loopt.

Ondanks dat er bij de inrichting niet is vastgehouden aan de inhoud van het onderzoek wisten de bergers al direct een duidelijk resultaat teweeg te brengen. Vervolgonderzoeken in opdracht van Rijkswaterstaat hebben dit bevestigd. In de projectgebieden zijn aanrijdtijden gemeten die tot 25% korter zijn t.o.v. voorliggende perioden.

Een ander deel van het budget is gebruikt om aanvullende weginspecteurs aan te nemen en op te leiden. Naast de basisopleidingen zijn deze medewerkers opgeleid om te mogen rijden met Optische en Geluidssignalen en zijn zij voorzien van een pick-up met alle moderne voorzieningen om de weggebruikers nog beter van dienst te mogen wezen. Voor bergers geeft dit veelal kortere wachttijden op de momenten dat er een kortstondige incidentbeveiliging benodigd is teneinde een auto weg te slepen.

Besloten is door de huidige Minister van Infrastructuur en Milieu dat het programma geen vervolg zal krijgen. De standby-regeling rondom bergingsvoertuigen komt geheel te vervallen en voor de weginspecteurs betekent dit dat er gezocht zal moeten worden naar ander werk. Voor de VBM is dit besluit onbegrijpelijk. Bergers sluiten weer aan in de file, staan langer te beveiligen bij incidenten totdat er een weginspecteur ter plaatse is en worden in de spits extra zwaar belast omdat ze dan veelal zelf worden verzocht met een tweede voertuig uit te rijden ter beveiliging van hun collega. “Dit laatste is op zich prima te organiseren, maar structurele basisafspraken hierover ontbreken. Wanneer het bij Rijkswaterstaat druk is en deze regeling wordt opgestart, dan is het óók het moment dat het bij de bergingsbedrijven druk is. Zonder enige vorm van inzetafspraken is het niet reëel dat de bergingsbedrijven hier altijd direct op in kunnen spelen. En dat brengt de veiligheid van onze medewerkers onnodig in gevaar”, zo betoogd onze VBM-vicevoorzitter Sander  Vlaar bij ondermeer BNR Nieuwsradio. “Een weginspecteur legt circa 65.000km per jaar af. Met 60 weginspecteurs minder op de weg is er jaarlijks 3,9 miljoen kilometer minder toezicht op de snelwegen aanwezig. Er worden dus ook veel minder incidenten gesignaleerd, waarbij er inherent ook meer gevaarstelling kan zijn voor de weggebruikers, welke met deze inzet sneller voorkomen had kunnen worden.”

De VBM nodigt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat  gaarne uit om eens een dag te ervaren hoe het werken voor een bergingsspecialist operationeel op het hoofdwegennet verloopt, dit om een indruk op te doen van de inzet en investeringen die onze branche doet om Nederland mobiel te houden en bovenal, welke veiligheidsrisico’s onze medewerkers hier dagelijks voor lopen. Uiteraard delen wij ook graag onze visie en gedachten om tot oplossingen te komen die met name ook bijdragen aan de doorstroming en veiligheid op het Nederlandse wegennet.

Gerelateerd nieuws: