De VBM is verheugd te kunnen melden dat per 1 januari 2023 ook BCF Mobiliteit lid zal worden van de branchevereniging.

BCF Mobiliteit is actief in Friesland vanuit een viertal vestigingen:

BCF Mobiliteit Leeuwarden
Morseweg 9
8912 BG Leeuwarden

BCF Mobiliteit Beetsterzwaag
Hoofdstraat 110
9244 CR Beetsterzwaag

BCF Mobiliteit Heerenveen
Leeuwarderstraatweg 105
8441 PK Heerenveen

BCF Mobiliteit Sneek
Frittemaleane 2
8605 CH Sneek

https://bcfmobiliteit.nl/

De VBM versterkt met deze toetreding haar vertegenwoordiging voor en namens de Nederlandse bergingsbedrijven.