Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft, naar aanleiding van de bijeenkomsten van de Community of Practice Battery Packs (COP BP), een koersbepaling opgezet over hoe er door hulpdiensten (met name brandweer) in de toekomst omgegaan dient te worden met voertuigen die elektrisch zijn aangedreven.

Eén van de punten die uit dit overleg naar voren is gekomen betreft de berging en opslag van beschadigde voertuigen welke zijn voorzien van een accupack. Met name Lithium-Ion accu’s, als toegepast in fietsen, auto’s, vrachtwagens, bussen, schepen, bromfietsen, invalidenwagentjes en een veelvoud aan andere vervoersmiddelen, geven een verhoogd risico op brand nadat deze (bijvoorbeeld bij een ongeval) beschadigd zijn geraakt.

De berging en opslag van deze voertuigen zal in de toekomst via de bergingsbedrijven worden verzorgd. Door de bergingsbranche wordt momenteel volop meegedacht in richtlijnen om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Een langdurig proces, mede omdat er wereldwijd nog vrij weinig goede oplossingen geboden worden die de risico’s bij berging en opslag beperken. Dit zal mogelijk ook verdere innovatieve oplossingen vergen van de bergingsondernemingen.

Bekijk het artikel op de website van het IFV.